informace
kontakty
práce
2002
_Dům v Lužné

Projekt malého jednopodlažního rodinného domu v Dunajské Lužné. Projekční práce a koordinace profesí.

autoři_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2002
_Koleje VŠVU Bratislava

Architektonická soutěž novostavby kolejí VŠVU v Bratislavě.

autoři_FBRC_KJ_Vraťo Hudec
2003
_Jako ze škatulky

Projekt rodinného domu s výhledem na město. Kvalitativní hodnota parcely ve svahu se promítá do funkčního členění. Výhled je umožněn v maximální možné míře ze všech prostor. Architektura je charakterizována otevřeností . Velké prosklené plochy, vzdušné a vzájemně provázané prostory vytvářejí celkový design objektu. Návrh novostavby, projekční práce.

autoři_FBRC_Vraťo Hudec
2004
_Europan 7

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž. Řešená lokalita mezi nadzemní tratí metra, rušnou dopravní tepnou a stávající urbánní strukturou přilehlého sídliště na periferii města Vídeň.

autoři_KJ_MO_Vraťo Hudec
2004
_Kollárovo náměstí

Architektonická soutěž novostavby administrativní budovy na Kollárovem náměstí v Bratislavě. Součástí návrhu je i koncept úpravy samotného náměstí jako volného prostoru se zelení.

autoři_MO_Vraťo Hudec
2006
_Kutná Hora

Architektonická soutěž na návrh ekonomické nízkoenergetické dřevostavby bytového domu se startovními byty v prostředí malého města. Dotvoření prostředí v duchu okolité zástavby společně s vytvořením vnitřní soukromé zóny, zahrady bytového domu. Bytové jednotky mají jednoduchou čistou dispozici, jsou tady zastoupeny úsporné byty od jednopokojových až po třípokojové. Byty jsou chápány jako startovací. Oceněný návrh.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Vila Libeř

Studie vícegenerační rodinné vily v prostředí venkova nedaleko Prahy.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Bratislava Kraňany

Architektonická studie využití podkroví bytového domu z povojnového období. Členění podkroví reflektuje na dispoziční členění spodních pater, v některých případech navazuje na spodní patro a vytváří víceúrovňové byty. Celkový architektonický výraz nadstavby navazuje na členění fasády, zároveň jednoduše rozehrává hmotu pomocí vykýřů a teras.

autor_Vraťo Hudec
2007
_Libeř

Revitalize venkovské usedlosti v obci Libeř u Prahy. Architektonický návrh rekonstrukce stávajících objektů na funkci příležitostního bydlení. Společně s návrhem využití objektů byly řešeny i základní vazby na blízké okolí statku a jeho zahradu.

autor_Vraťo Hudec
2008
_Pankrác

Bytový dům na Pankráci v Praze. Novostavba bytového domu se nachází v stávající zástavbě sídliště z 80-tých let. Vyplňuje volný prostor v urbánné struktuře, do prostředí vnáší jednoduchou hrou barev výrazný oživující prvek. Samotná architektura objektu je čistá, funkční. Velikosti a vybavení bytových jednotek se přizpůsobují demografické skladbě obyvatel a potenciální klientele v dané lokalitě.

autoři_ABI_Vraťo Hudec
2009
_Porotherm dům

Návrh rodinného domu opírající se o komplexní stavební systém ciihlářské společnosti. Využívá jej na dosažení maximálního zefektívnění při výstavbě, společně s promyšlenou dispozici a jednoduchou designovou fasádou vzniká zajímavý koncept domu s ne úplně obyčejným výzorem. Fasáda je oddělená a vytváří klientem personalizovaný oděv funkční dispozice.

autor_Vraťo Hudec
2011
_Apartments Rooseveltova Praha

Návrh obytného komplexu apartmánových bytů v lukrativní pražské čtvrti. Nosným motivem je vytvoření víceúrovňových bytů s rozložením hlavných pobytových prostor ve zvýšené části bytu orientovaných směrem do zeleně zahrady a přilehlého městského parku. Vyzvaná architektonická soutěž. Architektonický návrh.

autor_Vraťo Hudec_ABI
2013
_Viladom Jesenice

Projekt viladomu se třemi samostatnými bytovými jednotkami, zasazený do prostředí vzrostlé zahrady. Čisté plochy fasády domu jsou perforovány okennými otvory, kterých formát a rozvržení striktně reflektuje vnitřní dispozice a funkce v jednotlivých bytech. Okna tak tvoří dominantní výtvarný prvek navrhované architektury. Architektonický návrh, projekt na stavební povolení, projekt pro provedení stavby.

autori_Vraťo Hudec
2018
_Vila ve Vestci u Prahy

Projekt vily v duchu funkcionalismu. Jednoduché vykonzolování hmoty patra, strohé přiznané členění stavby, surové přírodní materiály. Studie stavby, projekt na stavební povolení, projekt pro provedení stavby, projekt interiéru, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2019
_Development Starohorská Bratislava

Architektonicko-urbanistická soutěž na návrh obytného komplexu s doplněním polyfunkčního objektu. Dominantní témou soutěže bylo maximální využití pozemku na horní hranici regulací územního plánu s důrazem na jednoduchou a čistou architekturu a urbánní prostředí. Vyzvaná architektonická soutěž. Architektonický návrh.

autor_Vraťo Hudec_IND
2019
_Vila na Ždáni

Projekt letné vily. Řešení hmoty a urbanismus vychází z nutnosti vytvořit privátní zónu na malé stísnené ploše parcely obkolesené zástavbou chatek a rekreačních objektů. Studie stavby, projekt na stavební povolení, projekt pro provedení stavby, projekt interiéru.

autor_Vraťo Hudec