informace
kontakty
práce
2001
_Dům při Funuse

Rekonstrukce části rodinného dvojdomku z povojnového období ve vilové části Bratislavy. Adaptace interiérů dle požadavků soukromého klienta směrem k modernímu funkčnímu bydlení. Dvojdomek je součástí starší zástavby na Bratislavské Kalvárii. Při návrhu a realizaci musel být respektován původní architektonický výraz stavby, jednotlivé zásahy musely být provedeny citlivě. Návrh rekonstrukce a autorský dozor na stavbě.

autor_Vraťo Hudec
2002
_Bratislavské podhradí

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci území Bratislavského podhradí, Vydrice, bývalé židovské čtvrti. Koncept se opírá o logické funkční vazby na okolí, sleduje historické stopy lokality a citlivě dotváří torza struktury do jednotného fungujícího celku nové pulzující čtvrti s funkcí bydlení, administrativou a veškerou vybaveností v lukrativní části města. Oceněný návrh.

autoři_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2004
_Slovenská národní galerie

Mezinárodní architektonická soutěž na revitalizaci a dostavbu prostorů Národní galerie v Bratislavě.

autoři_FBRC_Vraťo Hudec
2008
_Popolná zahrada

Revitalizace zahrady rodinného domu v Bratislavě. Návrh dobné architektury, vjezd, koncepce úpravy zeleně. Návrh revitalizace, koordinace s dodavateli, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2012
_Knihovna centrum Buková

Adaptace na téma rozšíření knihovny navrhovaného školícího centra v Bukové u Příbramě. Areál je z části rekonstrukcí stávajících historických budov, z části je tvořen dostavbou budovy školícího centra a ubytování. Hmotu knihovny a zázemí tvoří vestavba dřevostavby do stávající hospodářské budovy, která ve vnitř objektu vytváří průchozí podloubí a relaxační prostor. Komunikační prostory volně navazují na prostory v sousedících objektech adaptovaných k dočasnému bydlení. Interiéry tvoří moderní minimalistický design uvnitř původní architektury. Je jednoduchý, oproštěný od zbytečného dekoru, tvořící čisté nerušivé prostředí pro relaxaci, meditaci a vnitřní rozvoj osobnosti. Designu je podřízen také výběr materiálů v jejich čisté formě, jako jsou dřevo, ocel, sklo, kámen a beton. Studie stavby a projekt na stavební povolení.

autor_Vraťo Hudec_Karol Kletečka
2014
_Vila v Průhonicích

Projekt řeší svým rozsahem renovaci obvodového pláště, dostavbu zimní zahrady, zastřešení parkování a kůlnu. Jednotlivé objekty jsou navrženy v jednotném stylu a barevnosti a dotváří celkový objekt a prostor kolem do harmonického celku. Zimní zahrada je určena k celoročnímu užívání, rozšiřuje obytnou část a propojuje jí se zelení kolem domu, stává se součástí prostředí kolem. Její čisté linie jsou podtržené velkoformátovým bezrámovým zasklením. Zastřešení parkování s treláží a podlouhlá kůlna s posuvnými vraty jsou orientovány směrem k hranicím parcely, uzavírají vnitřní zahradu a pomáhají zachovat soukromý v nově vystavěné obytné čtvrti. Studie stavby, projekt na stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec