informace
kontakty
práce
2003
_Jako ze škatulky

Projekt rodinného domu s výhledem na město. Kvalitativní hodnota parcely ve svahu se promítá do funkčního členění. Výhled je umožněn v maximální možné míře ze všech prostor. Architektura je charakterizována otevřeností . Velké prosklené plochy, vzdušné a vzájemně provázané prostory vytvářejí celkový design objektu. Návrh novostavby, projekční práce.

autoři_FBRC_Vraťo Hudec
2006
_Vila Libeř

Studie vícegenerační rodinné vily v prostředí venkova nedaleko Prahy.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Bratislava Kraňany

Architektonická studie využití podkroví bytového domu z povojnového období. Členění podkroví reflektuje na dispoziční členění spodních pater, v některých případech navazuje na spodní patro a vytváří víceúrovňové byty. Celkový architektonický výraz nadstavby navazuje na členění fasády, zároveň jednoduše rozehrává hmotu pomocí vykýřů a teras.

autor_Vraťo Hudec
2007
_Libeř

Revitalize venkovské usedlosti v obci Libeř u Prahy. Architektonický návrh rekonstrukce stávajících objektů na funkci příležitostního bydlení. Společně s návrhem využití objektů byly řešeny i základní vazby na blízké okolí statku a jeho zahradu.

autor_Vraťo Hudec
2008
_Rytířska

Návrh kasína v historické části Prahy, design atypického nábytku, koncepce vizuální stránky interiéru. Design se opírá o historii lokality, těží z ní tvary a motivy použité v návrhu. Design je pozlátkem moderní jednoduché funkční dispozice, reflektující na požadavky investora.

autoři_ABI_Vraťo Hudec
2012
_Knihovna centrum Buková

Adaptace na téma rozšíření knihovny navrhovaného školícího centra v Bukové u Příbramě. Areál je z části rekonstrukcí stávajících historických budov, z části je tvořen dostavbou budovy školícího centra a ubytování. Hmotu knihovny a zázemí tvoří vestavba dřevostavby do stávající hospodářské budovy, která ve vnitř objektu vytváří průchozí podloubí a relaxační prostor. Komunikační prostory volně navazují na prostory v sousedících objektech adaptovaných k dočasnému bydlení. Interiéry tvoří moderní minimalistický design uvnitř původní architektury. Je jednoduchý, oproštěný od zbytečného dekoru, tvořící čisté nerušivé prostředí pro relaxaci, meditaci a vnitřní rozvoj osobnosti. Designu je podřízen také výběr materiálů v jejich čisté formě, jako jsou dřevo, ocel, sklo, kámen a beton. Studie stavby a projekt na stavební povolení.

autor_Vraťo Hudec_Karol Kletečka