informácie
kontakty
práce

ing arch Vraťo Hudec_
1978_ _narodený v Bratislave
1997_2004 _štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave
1998_2002 _prax v bratislavských ateliéroch
2002_2005 _spolupráca s ateliérom Fabrica Bratislava_junior architekt
2005_2010 _spolupráca s ateliérom Abitare Praha_senior architekt_projekt manažér
2010_ _samostatný ateliér Praha_freelance architekt a designér
2017_ _spolupráca s firmou Brick Praha_design a konštrukcia nábytku
 
spolupráca_
FBRC_ _ateliér Fabrica Bratislava_Boris Hrbáň_Ján Vasičák_Lubo Ondrejka
MO_ _Michal Oborný
KJ_ _Katarína Jagrová
TP_ _Tomáš Pokorný
ADG_ _architektonický ateliér_Jožo Štolfa
ABI_ _architektonický ateliér Abitare Praha_Ondrej Greguška_Monika Gregušková
IND_ _architektonický ateliér Indeks Bratislava_Michal Oborný