informácie
kontakty
práce

_Spoločnosť pôsobí na trhu v Prahe a Bratislave už niekoľko rokov. Ateliér je v prevažnej miere orientovaný na projekty v oblasti drobnej architektúry, verejného a privátneho interiéru a designu. Každý klient je posudzovaný samostatne. Tvorivému procesu vždy predchádza dialóg. Každý klient vnáša do projektu svoju individualitu, ktorú sa v ňom snažíme odzrkadliť a zhodnotiť. Architektúra a design je prejavom jeho vlastnej identity. Finálny návrh ušitý na mieru je v konečnej realizačnej fáze podporený kvalitným technickým a remeselným spracovaním celku aj detailu.

 

_Zabezpečujeme kompletný servis od prípravných a projekčných prác po samotnú realizáciu. Služby nášho ateliéru vytvárajú priestor pre ucelené riešenie požiadaviek zákazníkov. Klientom ponúkame široké portfólio služieb.