informácie
kontakty
práce
2001
_Dom pri Funuse

Rekonštrukcia časti rodinného dvojdomu z povojnového obdobia vo vilovej časti Bratislavy. Adaptácia interiérov podľa požiadaviek súkromného klienta smerom k modernému funkčnému bývaniu. Rodinný dvojdom je súčasťou staršej zástavby na Bratislavskej Kalvárii. Pri návrhu a realizácii musel byť rešpektovaný pôvodný architektonický výraz stavby, jednotlivé zásahy museli byť prevedené citlivo. Návrh rekonštrukcie, koordinácia s dodávateľmi a autorský dozor na stavbe.

autor_Vraťo Hudec
2002
_Dom v Lužnej

Projekt malého prízemného rodinného domu v Dunajskej Lužnej. Projekčné práce a koordinácia profesií.

autori_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2002
_Kolumbus Aupark

Návrh interiéru predajne Kolumbus v Bratislavskom Auparku spolu s návrhom designu atypického nábytku a vybavenia predajne. Návrh interiéru a atypických prvkov, spolupráca pri realizácii.

autori_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2002
_Internáty Bratislava

Architektonická súťaž novostavby internátov VŠVU Bratislava.

autori_FBRC_KJ_Vraťo Hudec
2002
_Bratislavské podhradie

Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na revitalizáciu územia Bratislavského podhradia, Vydrice, bývalej židovskej štvrte. Koncept sa opiera o logické funkčné väzby na okolie, sleduje historické stopy lokality a citlivo dotvára ostatky štruktúry do jednotného fungujúceho celku novej žijúcej štvrte s bývaním, administratívou a vybavenosťou v lukratívnej časti mesta. Ocenený návrh.

autori_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2003
_Ako zo škatulky

Projekt rodinného domu s výhľadom na mesto. Kvalitatívna hodnota parcely vo svahu sa premieta do funkčného členenia. Výhľad je umožnený v maximálnej možnej miere zo všetkých priestorov. Architektúra je charakterizovaná otvorenosťou. Veľké presklené plochy, vzdušné a vzájomne previazané priestory vytvárajú celkový design objektu. Návrh novostavby, projekčné práce.

autori_FBRC_Vraťo Hudec
2004
_Europan 7

Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž. Riešená lokalita sa nachádza vo Viedni. Je uzavretá medzi nadzemnou traťou metra, rušnou dopravnou tepnou a jestvujúcou urbánnou štruktúrou priľahlého sídliska na periférii mesta.

autori_KJ_MO_Vraťo Hudec
2004
_Kollárovo námestie

Architektonická súťaž novostavby administratívnej budovy na Kollárovom námestí v Bratislave. Súčasťou návrhu je aj koncept úpravy samotného námestia ako voľného priestoru plného zelene.

autori_MO_Vraťo Hudec
2004
_Slovenská národná galéria

Medzinárodná architektonická súťaž na revitalizáciu a dostavbu priestorov Národnej galérie v Bratislave.

autori_FBRC_Vraťo Hudec
2005
_Dostihová dráha Ebreichsdorf

Návrh a realizácia interiérov areálu dostihovej dráhy v Ebreichsdorfe. Reštaurácia, shopping, multifunkčné priestory, typovanie. Víkendová rekreácia pre celú rodinu. Návrhy atypických prvkov, koordinácia s profesiami, spolupráca pri realizácii, autorský dozor na stavbe.

autori_ABI_Vraťo Hudec
2005
_Casino Cairo

Redesign interiéru kasína v Káhire. Návrh interiéru je limitovaný celkovým designom budovy z prelomu 70-tých rokov. Investor požaduje zachovať časť pôvodného interiéru, dotvoriť ho a adaptovať vo vzťahu na aktuálne požiadavky trhu. Návrh atypických prvkov, koordinácia s dodávateľmi, spolupráca pri realizácii projektu.

autori_ABI_Vraťo Hudec
2005
_Golf club Obervaltersdorf

Redesign interiéru VIP lounge v klasickom imperiálnom štýle. Návrh atypického nábytku na mieru a spolupráca pri realizácii, autorský dozor.

autori_ABI_Vraťo Hudec
2006
_Kutná Hora

Architektonická súťaž na návrh ekonomickej nízkoenergetickej drevostavby bytového domu so štartovacími bytmi v prostredí malého mesta. Dotvorenie prostredia v duchu okolitej zástavby spolu s vytvorením vnútornej súkromnej zóny, akoby záhrady rodinného domu. Bytové jednotky majú jednoduchú čistú dispozíciu, sú tu zastúpené úsporné byty od jednoizbových až po trojizbové. Byty sú chápané ako štartovacie. Ocenený návrh

autor_Vraťo Hudec
2006
_Apartmán pri rieke

Rekonštrukcia a zlúčenie dvoch bytov v užšom centre Prahy s prihliadnutím k historickej povahe bytového domu. Prepojenie klasických prvkov pôvodného interiéru s modernými predstavami investora do jednotného funkčného celku. Spojenie kvalitného remesla a čistého designu sa odzrkadľuje v jednoduchosti a čistote tvarov atypických prvkov. Priestranný apartmán v lukratívnej časti mesta. Architektonický návrh, projekčné práce, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor na stavbe.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Vila Libeř

Štúdia viacgeneračnej rodinnej vily vo vidieckom prostredí neďaleko Prahy.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Bratislava Kraňany

Architektonická štúdia využitia podkrovia bytového domu z povojnového obdobia. Členenie podkrovia reflektuje na dispozičné členenie nižších podlaží, v niektorých prípadoch nadväzuje na nižšie podlažie a vytvára viacúrovňové byty. Celkový architektonický výraz nadstavby nadväzuje na členenie fasády, zároveň jednoducho rozohráva hmotu pomocou vikierov a terás.

autor_Vraťo Hudec
2007
_I Café

Interiér business kaviarne v Bratislave. Prepojenie moderných IT technológií s príjemným prostredím pre rokovanie s obchodným partnerom. Návrh interiéru a design atypických prvkov, koordinácia s dodávateľmi, spolupráca pri realizácii, autorský dozor.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2007
_Duna

Rekonštrukcia malého bytu a návrh atypického interiéru na mieru klientovi. Architektonický návrh, koordinácia s dodávateľmi, spolupráca pri realizácii.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2007
_Hollywood Osnabrueck

Návrh Hollywood Casina v Osnabruecku, design atypického interiéru, koncepcia vizuálneho vnímania priestoru s podporou moderných LED technológií. Návrh prvkov, koordinácia s dodávateľmi, spolupráca pri realizácii, autorský dozor.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2007
_Kancelárie SAK

Návrh úsporného interiéru kancelárskych priestorov v Prahe, zariadenie typovým nábytkom, riešenie základných funkčných vzťahov potrebných pre bezproblémové každodenné fungovanie kancelárie. Architektonický návrh, realizácia, autorský dozor na stavbe.

autor_ADG_Vraťo Hudec
2007
_Rezedova

Rekonštrukcia malého bytu v Bratislave a návrh atypického interiéru ušitého podľa požiadaviek investora. Architektonický návrh, koordinácia s dodávateľmi, spolupráca pri realizácii.

autor_Vraťo Hudec
2007
_Libeř

Revitalizácia vidieckeho statku v obci Libeř pri Prahe. Architektonický návrh rekonštrukcie jestvujúcich objektov na účely príležitostného bývania. Spolu s návrhom využitia objektov boli riešené aj základné väzby na blízke okolie statku a jeho záhradu.

autor_Vraťo Hudec
2008
_Pankrác

Bytový dom na Pankráci v Prahe. Novostavba bytového domu sa nachádza v jestvujúcej zástavbe sídliska z 80-tých rokov. Vypĺňa voľný priestor v urbánnej štruktúre, do prostredia vnáša jednoduchou hrou farieb výrazný oživujúci prvok. Samotná architektúra objektu je čistá, funkčná, veľkosti a vybavenie bytových jednotiek sa prispôsobujú demografickej skladbe obyvateľov a potenciálnej klientele v danej lokalite.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2008
_Rytířska

Návrh kasína v historickej časti Prahy, design atypického nábytku, koncepcia vizuálnej stránky interiéru. Design sa opiera o históriu lokality, ťaží z nej tvary a motívy použité v návrhu. Je pozlátkom modernej jednoduchej funkčnej dispozície, reflektujúcej na požiadavky investora.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2008
_Popolná záhrada

Revitalizácia záhrady rodinného domu v Bratislave. Návrh drobnej architektúry, vjazd, koncepcia úpravy zelene. Návrh revitalizácie, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2009
_Porotherm dom

Návrh rodinného domu opierajúci sa o komplexný stavený systém tehlárskej spoločnosti. Využíva ho na dosiahnutie maximálneho zefektívnenia pri výstavbe, spolu s premyslenou dispozíciou a jednoduchou designovou fasádou vzniká zaujímavý koncept domu s nie úplne obyčajným výzorom. Fasáda je oddelená a vytvára klientom personalizovaný odev funkčnej dispozície.

autor_Vraťo Hudec
2010
_Jirny

Rekonštrukcia a návrh interiéru rodinného domu v obci Jirny v blízkosti Prahy. Design je koncipovaný s prihliadnutím k vidieckej povahe okolitého prostredia domu. Interiér sa stáva súčasťou stavby a citlivo ju dotvára v duchu prírodných čistých materiálov ako drevo a kameň, extrovertne sa otvára smerom do záhrady so vzrastlou zeleňou. Architektonický návrh, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2010
_FC Wienerneustadt

Pripravovaný projekt interiéru verejných priestorov futbalového štadióna FC Wienerneustadt, VIP lounge, shopping, reštaurácia. Jednoduchá koncepcia hracej plochy vo vnútri priestorov nad hlavami divákov.

autor_Vraťo Hudec
2011
_Vila Praha

Návrh a realizácia interiéru rodinného domu vo vilovej časti Prahy. Interiér tvorí zjednocujúci prvok vnútorných priestorov vily, vytvára kompaktné harmonizujúce pozadie bežného každodenného života mladej rodiny. Jednoduchosť a čistota materiálov a farieb je zvolená zámerne, interiér tak pôsobí priestranne a vzdušne. Optické otvorenie interiéru do záhrady poskytuje možnosť zvetšenia obytnej plochy v letnom období na rozlahlú terasu s posedením v zeleni. Architektonický návrh, koordinácia s dodávatelmi, autorský dozor, realizácia atypických prvkov.

autor_Vraťo Hudec
2011
_Apartments Rooseveltova Praha

Návrh obytného komplexu apartmánových bytov v lukratívnej pražskej štvrti. Nosným motívom je vytvorenie viacúrovňových bytov s terasami s rozložením hlavných pobytových priestorov ve zvýšenej časti bytu orientovaných smerom do zelene záhrady a prilahlého mestského parku. Vyzvaná architektonická súťaž. Architektonický návrh.

autor_Vraťo Hudec_ABI
2012
_Apartment Holečkova

Návrh a realizácia interiéru apartmánu v širšom centre Prahy. Interiér reflektuje požiadavky majiteľov na harmóniu materiálov a farieb. Tie sú vyberané a kombinované v moderných tlmených zemitých tónoch a sú doplnené jemným dekórom tapiet. Dôraz je kladený na atmosféru bytu, nálady priestorov je možné meniť pomocou variabilného osvetlenia stien a stropov. Atypický nábytok je navrhnutý v modernom minimalistickom štýle s dôrazom na čistotu detailov, jednoduchosť a funkčnosť. Priestor bytu je očistený o viditeľné úložné priestory, ktoré sú vkusne skryté za zrkadlové plochy a dvierka. Design je podtrhnutý precíznym remeslom z nábytkárskej dielne CHUM a kvalitnými materiálmi, ako sú masívne tropické drevo, kameň, veľkoformátové obklady a dlažby a celosklenené steny. Architektonický návrh, realizácia, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2012
_Apartment U Pivovaru

Návrh a realizácia interiéru apartmánu pre mladý pár. Interiér je navrhnutý s dôrazom na maximálne využitie priestoru, ale taktiež aj na dobrú dispozičnú funkčnosť. Design je podriadený praktickosti a hlavne ekonomickosti rekonštrukcie. Dôraz je taktiež kladený na masívne prírodné materiály, kvalitné doplnky, čistotu tvarov, svetelnú a farebnú harmóniu celkového priestoru. Interiér je doplnený ekonomicky úsporným nábytkom a dekoráciami IKEA. Vzniká príjemný malý harmonický byt. Architektonický návrh, realizácia, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2012
_Školící centrum Buková

Návrh a realizácia interiérov školiaceho centra v Bukovej u Příbramě. Areál je z časti rekonštrukciou jestvujúcich historických budov, z časti je tvorený dostavbou budovy školiaceho centra a ubytovania. Interiéry tvoria moderný minimalistický design vnútri klasickej architektúry. Je jednoduchý, zbavený od zbytočného dekóru, tvoriaci čisté nerušivé prostredie pre relaxáciu, meditáciu a vnútorný rozvoj osobnosti. Designu je podriadený taktiež výber materiálov v ich prvotnej čistej forme ako je drevo, oceľ, sklo, kameň a betón. Architektonický návrh, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor, realizácia atypických prvkov.

autor_Vraťo Hudec_Karol Kletečka
2012
_Knižnica centrum Buková

Adaptácia objektu na tému rozšírenie knižnice školiaceho strediska v Bukové u Příbramě. Areál je z časti rekonštrukciou jestvujúcich historických budov, z časti je tvorený dostavbou budovy školiaceho centra a ubytovania. Hmotu knižnice a zázemia tvorí vostavba drevostavby do jestvujúcej hospodárskej budovy, ktorá vo vnútri objektu vytvára prechodné podlubie a relaxačný priestor. Komunikačné priestory voľne naväzujú na priestory v susedných objektoch areálu adaptovaných na krátkodobé ubytovanie. Interiéry tvoria moderný minimalistický design vnútri pôvodnej architektúry. Je jednoduchý, zbavený od zbytočného dekóru, tvoriaci čisté nerušivé prostredie pre relaxáciu, meditáciu a vnútorný rozvoj osobnosti. Designu je podriadený taktiež výber materiálov v ich prvotnej čistej forme ako je drevo, oceľ, sklo, kameň a betón. Architektonický návrh, projekt na stavebné povolenie.

autori_Vraťo Hudec_Karol Kletečka
2013
_Viladom Jesenice

Projekt viladomu s troma samostatnými bytovými jednotkami, zasadený do prostredia vzrastlej záhrady. Čisté plochy stien hmoty domu sú perforované okennými otvormi, ktorých rozvrhnutie reflektuje vnútorné dispozície jednotlivých bytov. Okná tak tvoria dominantný výtvarný prvok navrhovanej architektúry. Architektonický návrh, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt.

autori_Vraťo Hudec
2014
_Indoor golf

Návrh a realizácia interiéru indoor golf trenažérov doplneného priestorom bistra. Architektonický návrh, realizačný projekt, autorský dozor, realizácia atypických prvkov interiéru.

autor_Vraťo Hudec
2014
_Vila v Průhonicích

Projekt rieši svojím rozsahom renováciu obvodového plášťa, dostavbu zimnej záhrady, zastrešenie parkovania a kôlňu so skladom. Jednotlivé objekty sú navrhnuté v jednotnom štýle a farebnosti a dotvárajú celkový objekt a priestor okolo do harmonického celku. Zimná záhrada je určená k celoročnému užívaniu, rozširuje obytnú časť a prepojuje ju so zeleňou okolo domu, stáva sa súčasťou prostredia navôkol. Jej čisté línie sú podtrhnuté velkoformátovým bezrámovým zasklením. Zastrešenie parkovania s trelážou na strane a podlhovasto tvarovaná kôlňa s posuvnými vrátami sú orientované smerom k hranici parcely, uzatvárajú vnútornú záhradu a pomáhajú zachovať súkromie v novo vystavanej štvrti. Štúdia stavby, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2014
_Home cinema

Projekt domáceho kina pripravený v spolupráci s firmou Langard je prepojením high-end audio, 3d video technologie Runco a precízne prevedeného interiéru s prepracovaným detailom. Interiér v sebe spája okrem estetických taktiež funkčné požiadavky na vysoko kvalitné akustické vlastnosti riešeného priestoru. Štúdia stavby, realizačný projekt stavby, autorský dozor, koncepcia a technológie firma Langard.

autor_Vraťo Hudec_Langard
2018
_Vila ve Vestci u Prahy

Projekt vily v duchu funkcionalizmu. Jednoduché vykonzolovanie hmoty poschodia, strohé členenie stavby, surové prírodné materiály. Štúdia stavby, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2019
_Development Starohorská Bratislava

Architektonicko-urbanistická súťaž na návrh obytného komplexu s doplnením polyfunkčného objektu. Architektonický návrh.

autor_Vraťo Hudec_IND
2019
_Kanceláře Sky Park Bratislava

Návrh interiéru kancelárských priestorov v projekte Sky Park v Bratislave. Spolupráca na zariadení typovým nábytkom, návrh atypických prvkov, osvetlenia, riešenie základných funkčných vzťahov potrebných pre bezproblémový každodenný chod kancelárie. Architektonický návrh, design atypických prvkov interiéru, projekt interiéru.

autoři_IND_Vraťo Hudec
2019
_Vila na Ždáni

Projekt letnej vily pre privátneho investora. Riešenie hmoty a urbanizmus vychádza z nutnosti vytvoriť privátnu zónu na malej stiesnenej ploche parcely obkolesenej zástavbou chatiek a rekreačných objektov. Štúdia stavby, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru.

autor_Vraťo Hudec
2020
_Apartment Práchnerova

Projekt a realizácia úprav developerského bytu. Interiér v duchu minimalizmu a puristického designu. Povodná dispozícia stiesneného dvojizbového bytu bola upravená na priestranný a vzdušný jednoizbový apartmán. Štúdia stavby a interiéru, realizačný projekt, autorský dozor, dodávka interiéru a osvetlenia.

autor_Vraťo Hudec
2021
_Lofty Kolbenova

Projekt transformácie výrobnej haly na lofty v industrálnom duchu. Objekt haly bol vostavbou rozdelený do troch úrovní prístupných centrálnym schodiskom, z ktorého sú prístupné dva mezonetové lofty. Suterén a prízemie tvorí zázemie a parking samostatne pre každý loft. Design interiéru použitím prvkov a materiélov odkazuje na genius loci lokality fabriky postavenej Emilom Kolbenom na prelome 19. a 20. storočia. Surové ocelové prvky a betón je zjemnený drevom a dekoráciami ale hlavne dielenským spracovaním a detailom na vysokej úrovni. Štúdia a projekt interiéru, realizačný projekt, dielenská dokumentácia, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec_Tomáš Volák