informácie
kontakty
práce
2001
_Dom pri Funuse

Rekonštrukcia časti rodinného dvojdomu z povojnového obdobia vo vilovej časti Bratislavy. Adaptácia interiérov podľa požiadaviek súkromného klienta smerom k modernému funkčnému bývaniu. Rodinný dvojdom je súčasťou staršej zástavby na Bratislavskej Kalvárii. Pri návrhu a realizácii musel byť rešpektovaný pôvodný architektonický výraz stavby, jednotlivé zásahy museli byť prevedené citlivo. Návrh rekonštrukcie, koordinácia s dodávateľmi a autorský dozor na stavbe.

autor_Vraťo Hudec
2002
_Bratislavské podhradie

Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž na revitalizáciu územia Bratislavského podhradia, Vydrice, bývalej židovskej štvrte. Koncept sa opiera o logické funkčné väzby na okolie, sleduje historické stopy lokality a citlivo dotvára ostatky štruktúry do jednotného fungujúceho celku novej žijúcej štvrte s bývaním, administratívou a vybavenosťou v lukratívnej časti mesta. Ocenený návrh.

autori_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2004
_Slovenská národná galéria

Medzinárodná architektonická súťaž na revitalizáciu a dostavbu priestorov Národnej galérie v Bratislave.

autori_FBRC_Vraťo Hudec
2008
_Popolná záhrada

Revitalizácia záhrady rodinného domu v Bratislave. Návrh drobnej architektúry, vjazd, koncepcia úpravy zelene. Návrh revitalizácie, koordinácia s dodávateľmi, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2012
_Knižnica centrum Buková

Adaptácia objektu na tému rozšírenie knižnice školiaceho strediska v Bukové u Příbramě. Areál je z časti rekonštrukciou jestvujúcich historických budov, z časti je tvorený dostavbou budovy školiaceho centra a ubytovania. Hmotu knižnice a zázemia tvorí vostavba drevostavby do jestvujúcej hospodárskej budovy, ktorá vo vnútri objektu vytvára prechodné podlubie a relaxačný priestor. Komunikačné priestory voľne naväzujú na priestory v susedných objektoch areálu adaptovaných na krátkodobé ubytovanie. Interiéry tvoria moderný minimalistický design vnútri pôvodnej architektúry. Je jednoduchý, zbavený od zbytočného dekóru, tvoriaci čisté nerušivé prostredie pre relaxáciu, meditáciu a vnútorný rozvoj osobnosti. Designu je podriadený taktiež výber materiálov v ich prvotnej čistej forme ako je drevo, oceľ, sklo, kameň a betón. Architektonický návrh, projekt na stavebné povolenie.

autori_Vraťo Hudec_Karol Kletečka
2014
_Vila v Průhonicích

Projekt rieši svojím rozsahom renováciu obvodového plášťa, dostavbu zimnej záhrady, zastrešenie parkovania a kôlňu so skladom. Jednotlivé objekty sú navrhnuté v jednotnom štýle a farebnosti a dotvárajú celkový objekt a priestor okolo do harmonického celku. Zimná záhrada je určená k celoročnému užívaniu, rozširuje obytnú časť a prepojuje ju so zeleňou okolo domu, stáva sa súčasťou prostredia navôkol. Jej čisté línie sú podtrhnuté velkoformátovým bezrámovým zasklením. Zastrešenie parkovania s trelážou na strane a podlhovasto tvarovaná kôlňa s posuvnými vrátami sú orientované smerom k hranici parcely, uzatvárajú vnútornú záhradu a pomáhajú zachovať súkromie v novo vystavanej štvrti. Štúdia stavby, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec