informácie
kontakty
práce
2002
_Dom v Lužnej

Projekt malého prízemného rodinného domu v Dunajskej Lužnej. Projekčné práce a koordinácia profesií.

autori_FBRC_MO_Vraťo Hudec
2002
_Internáty Bratislava

Architektonická súťaž novostavby internátov VŠVU Bratislava.

autori_FBRC_KJ_Vraťo Hudec
2003
_Ako zo škatulky

Projekt rodinného domu s výhľadom na mesto. Kvalitatívna hodnota parcely vo svahu sa premieta do funkčného členenia. Výhľad je umožnený v maximálnej možnej miere zo všetkých priestorov. Architektúra je charakterizovaná otvorenosťou. Veľké presklené plochy, vzdušné a vzájomne previazané priestory vytvárajú celkový design objektu. Návrh novostavby, projekčné práce.

autori_FBRC_Vraťo Hudec
2004
_Europan 7

Medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž. Riešená lokalita sa nachádza vo Viedni. Je uzavretá medzi nadzemnou traťou metra, rušnou dopravnou tepnou a jestvujúcou urbánnou štruktúrou priľahlého sídliska na periférii mesta.

autori_KJ_MO_Vraťo Hudec
2004
_Kollárovo námestie

Architektonická súťaž novostavby administratívnej budovy na Kollárovom námestí v Bratislave. Súčasťou návrhu je aj koncept úpravy samotného námestia ako voľného priestoru plného zelene.

autori_MO_Vraťo Hudec
2006
_Kutná Hora

Architektonická súťaž na návrh ekonomickej nízkoenergetickej drevostavby bytového domu so štartovacími bytmi v prostredí malého mesta. Dotvorenie prostredia v duchu okolitej zástavby spolu s vytvorením vnútornej súkromnej zóny, akoby záhrady rodinného domu. Bytové jednotky majú jednoduchú čistú dispozíciu, sú tu zastúpené úsporné byty od jednoizbových až po trojizbové. Byty sú chápané ako štartovacie. Ocenený návrh

autor_Vraťo Hudec
2006
_Vila Libeř

Štúdia viacgeneračnej rodinnej vily vo vidieckom prostredí neďaleko Prahy.

autor_Vraťo Hudec
2006
_Bratislava Kraňany

Architektonická štúdia využitia podkrovia bytového domu z povojnového obdobia. Členenie podkrovia reflektuje na dispozičné členenie nižších podlaží, v niektorých prípadoch nadväzuje na nižšie podlažie a vytvára viacúrovňové byty. Celkový architektonický výraz nadstavby nadväzuje na členenie fasády, zároveň jednoducho rozohráva hmotu pomocou vikierov a terás.

autor_Vraťo Hudec
2007
_Libeř

Revitalizácia vidieckeho statku v obci Libeř pri Prahe. Architektonický návrh rekonštrukcie jestvujúcich objektov na účely príležitostného bývania. Spolu s návrhom využitia objektov boli riešené aj základné väzby na blízke okolie statku a jeho záhradu.

autor_Vraťo Hudec
2008
_Pankrác

Bytový dom na Pankráci v Prahe. Novostavba bytového domu sa nachádza v jestvujúcej zástavbe sídliska z 80-tých rokov. Vypĺňa voľný priestor v urbánnej štruktúre, do prostredia vnáša jednoduchou hrou farieb výrazný oživujúci prvok. Samotná architektúra objektu je čistá, funkčná, veľkosti a vybavenie bytových jednotiek sa prispôsobujú demografickej skladbe obyvateľov a potenciálnej klientele v danej lokalite.

autor_ABI_Vraťo Hudec
2009
_Porotherm dom

Návrh rodinného domu opierajúci sa o komplexný stavený systém tehlárskej spoločnosti. Využíva ho na dosiahnutie maximálneho zefektívnenia pri výstavbe, spolu s premyslenou dispozíciou a jednoduchou designovou fasádou vzniká zaujímavý koncept domu s nie úplne obyčajným výzorom. Fasáda je oddelená a vytvára klientom personalizovaný odev funkčnej dispozície.

autor_Vraťo Hudec
2011
_Apartments Rooseveltova Praha

Návrh obytného komplexu apartmánových bytov v lukratívnej pražskej štvrti. Nosným motívom je vytvorenie viacúrovňových bytov s terasami s rozložením hlavných pobytových priestorov ve zvýšenej časti bytu orientovaných smerom do zelene záhrady a prilahlého mestského parku. Vyzvaná architektonická súťaž. Architektonický návrh.

autor_Vraťo Hudec_ABI
2013
_Viladom Jesenice

Projekt viladomu s troma samostatnými bytovými jednotkami, zasadený do prostredia vzrastlej záhrady. Čisté plochy stien hmoty domu sú perforované okennými otvormi, ktorých rozvrhnutie reflektuje vnútorné dispozície jednotlivých bytov. Okná tak tvoria dominantný výtvarný prvok navrhovanej architektúry. Architektonický návrh, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt.

autori_Vraťo Hudec
2018
_Vila ve Vestci u Prahy

Projekt vily v duchu funkcionalizmu. Jednoduché vykonzolovanie hmoty poschodia, strohé členenie stavby, surové prírodné materiály. Štúdia stavby, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru, autorský dozor.

autor_Vraťo Hudec
2019
_Development Starohorská Bratislava

Architektonicko-urbanistická súťaž na návrh obytného komplexu s doplnením polyfunkčného objektu. Architektonický návrh.

autor_Vraťo Hudec_IND
2019
_Vila na Ždáni

Projekt letnej vily pre privátneho investora. Riešenie hmoty a urbanizmus vychádza z nutnosti vytvoriť privátnu zónu na malej stiesnenej ploche parcely obkolesenej zástavbou chatiek a rekreačných objektov. Štúdia stavby, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt interiéru.

autor_Vraťo Hudec